อบต.น้ำสวย จ.เลย 
 
  ข่าวสารและกิจกรรม  

หน้า 1
พิธีเปิด หลักสูตร การทอผ้าขิตมุกลายโบราณ จังหวัดเลย
หลักสูตร การทอผ้าขิตมุกลายโบราณ จังหวัดเลย
24 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
วันเด็กแห่งชาติ 61
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย โดย นายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง คณะครู ศพด. และ คณะค
13 มกราคม 2561 อ่านต่อ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา อบต.น้ำสวย
นายจรูญ พานิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย เจ้าภาพในนามพี่น้องประชาชน ส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
8 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ