อบต.น้ำสวย จ.เลย 
 
  ติดต่อเรา  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย
เลขที่ 333 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ : 042-844115
โทรสาร: 042-844115